Czy można krzyczeć na dziecko?

Czy można krzyczeć na dziecko i jakie mogą być tego skutki