Zmiany, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, wywołują stres, pojawienie się w życiu kobiety potomka, jest zmianą kolosalną, na którą można zareagować zaniżonym samopoczuciem, który może też zmienić się w depresję.

Badania wskazują, że od 50 do 80% kobiet odczuwa 5-6 dni po porodzie smutek który przeważnie ustępuje ok. 10 dnia, od narodzin dziecka. Obniżony nastrój poporodowy objawia się zmęczeniem, skłonnością do płaczu i nerwowością a także dużą zmiennością nastrojów. Objawy te nie mają wpływu na normalne funkcjonowanie matki dziecka i nie wymagają terapii.

Przyczyny depresji poporodowej

Jak wskazują badania depresja poporodowa dotyka 10-20 % matek, przeważnie rozwija się ona podczas pierwszego i drugiego miesiąca życia dziecka. Depresja jest zaliczana do zaburzeń depresyjnych o silnym podłożu fizycznym, do której przyczyniają się również czynniki genetyczne i psychoaktywne. Objawy depresji nie różnią się w zasadzie od klasycznej depresji,przy czym, że w tym pierwszym wypadku wyróżnia się u kobiet pojawianie się uporczywych myśli, że nie jest ona w stanie należycie zająć się swoim dzieckiem, co często może powodować nieadekwatnie przesadne dbanie o zdrowie dziecka i własne. Kobiety dotknięte depresją poporodową są płaczliwe i nerwowe, ich stan psychiczny, jest bardzo niestabilny, są przekonane o utracie swojej atrakcyjności. Pośród symptomów depresji poporodowej wyszczególnia się też poczucie osamotnienia i bycia niezrozumianą przez otoczenie, zaburzenia koncentracji, bezsenność, mogą się pojawić również rozważania samobójcze.

Pośród najbardziej istotnych czynników, mających wpływ na pojawienie się depresji jest z jednej strony ogromny stres, wywołany nową sytuacją życiową a także wysokie koncentracją hormonów w ciele kobiety. Na depresję wpływają również czynniki zewnętrzne, takie jak nieplanowana a jeszcze bardziej nie chciana ciąża, złe relacje z partnerem lub jego odejście, trudny poród, choroby dziecka po porodzie a także brak pomocy ze strony bliskich i znajomych.

Terapia depresji poporodowej

Nie leczona depresja poporodowa może zmienić się w zaawansowaną depresję, a nawet zakończyć się samobójczą śmiercią kobiety cierpiącej na nią. Depresja poporodowa jest leczona farmakologicznie za pomocą przeciwdepresyjnych. Gdy depresja poporodowa ma delikatny przebieg, wystarcza psychoterapia razem z psychoedukacją w zakresie radzenia sobie z uczuciami i nową sytuacją. Bardzo ciężkie przypadki depresji poporodowej leczone są w szpitalu, niestety oznacza to dla matki rozstanie z maleństwem, co stanowi kolejne, silne źródło stresu. W niektórych krajach są oddziały, gdzie leczy się depresję poporodową, gdzie kobiety znajdują się wspólnie z maluchami, co przynosi wyraźne skutki w leczeniu depresji poporodowej.