Nerwica lękowa to zaburzenie, w którym głównym objawem jest lęk, będący przyczyną tego, że osoby cierpiące na nerwicę lękową rezygnują z wielu aktywności, byle tylko nie odczuwać tego objawu. Czynniki wpływające na wystąpienie nerwicy lękowej znajdują się głęboko w naszej psychice, jednakowoż odczuwalne dolegliwości dotyczą zarówno ciała, uczuć, jak i natury poznawczej. W zasadzie jest to dysfunkcja, w którym symptomy natury fizycznej oraz uczuciowej pojawiają się na przemian, lub nawet w tym samym czasie i najczęściej trudno zdiagnozować, czy osoba cierpi na zaburzenia różnych układów organizmu, czy właśnie na nerwicę.

W przypadku nerwicy lękowej pojawia się mechanizm nazywany mianem zamkniętego okręgu, w którym osobie cierpiącej na nerwicę niełatwo określić co pojawia się na początku emocje, czy objawy fizyczne.

Objawy nerwicy lękowej

Nerwica lękowa jest zaburzeniem, w której najbardziej odczuwaną dolegliwością jest niepokój, jaki pojawia się w różnych sytuacjach i z rozmaitym natężeniem. Lęk powoduje też objawy natury fizycznej, takie jak bóle żołądka i dysfunkcję całego układu pokarmowego, niestrawność, biegunki, nudności, kołatanie i arytmię serca, zaburzenia neurologiczne, złe samopoczucie, zaurzenia snu, ogólne osłabienie organizmu. Niepokój przeżywany przez osoby z nerwicą odnosi się najczęściej śmierci własnej albo bliskich. W skajnych przypadkach lęk tak paraliżuje pacjenta, że potrzebne do wyleczenia go jest zastosowanie terapii farmakologicznej.

Objawy nerwicy odnośnie natury poznawczej

Nerwica, mając na uwadze ten aspekt objawiaujawnia się} się przez problemy z koncentracją oraz pamięci, dręczące myśli i niekontrolowane wykonywanie pewnych rzeczy oraz zmiany w percepcji otaczającego świata.

Emocjonalne symptomy nerwicy lękowej

W tej grupie objawów wymienia się przede wszystkim: bezpodstawny strach, nieokreślony niepokój, napady paniki, fobie, obniżony nastrój, rezygnacja, brak motywacji, niemożność odczuwania przyjemności, poirytowanie, labilność uczuciową.

Fizyczne objawy nerwicy

Należą do nich te podane w akapicie powyżej oraz gwałtowne napady gorąca, zaburzenia równowagi, bóle kręgosłupa, zaburzenia natury seksualnej.

Przyczyny nerwicy lękowej

Zagłuszanie uczuć powoduje, że te niełatwe treści przypominają o sobie w odmienny sposób, czyli przez niepokój. Według psychiatrów powody nerwic znajdują głęboko w psychice, aniżeli w ciele osoby dotkniętej tą dolegliwością. Nerwica często swój początek ma w presji zarówno tej zewnętrznej, płynącej od społeczeństwa, jak i wymagań względem własnej osoby.

Terapia nerwicy lękowej

Leczenie nerwicy trwa długo, potrzeba psychoterapii, a w niektórych sytuacjach wspomagania farmakoterapią. Psychoterapia powoduje, że pomiędzy terapeutą a chorym nawiązuje się związek, umożliwia poznanie choremu również lepiej siebie i uporządkować swoje uczucia, co przynosi efekty podczas terapii.