vigrafastPsychika człowieka ma ogromny wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania człowieka. Dobrostan psychiczny sprawia, że stajemy się bardziej produktywni i chętni do stawiania czoła wyzwaniom. Ludzka psychika odgrywa również kluczową funkcję w powrocie do zdrowia. Mężczyźni zmagający się z problemem impotencji mogą nie przejawiać absolutnie żadnych dolegliwości fizycznych, które w jakikolwiek sposób mogłyby zmniejszać sprawność seksualną i poziom libido. Oprócz czynników fizycznych uwagę zwracać należy również na aspekty psychiczne. Psychologiczne podłoże zaburzeń wzwodu nazywa się impotencją psychogenną.

Przyczyny impotencji

Impotencja to problem, który dotyka wielu mężczyzn na różnych etapach życia. Fizjologiczne ujmowane jest to jako niemożliwość uzyskania wzwodu. Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje impotencji, czyli stopień łagodny, umiarkowany i całkowity. Na brak erekcji przyczynia się wiele czynników, które stanowią nieodłączny element życia każdego człowieka. Zaburzenia te są zazwyczaj:

  • Psychiczne (impotencja psychogenna),
  • biologiczne,
  • społeczne.

Do grupy biologicznych czynników zalicza się stres, stosowanie używek, nałogi, brak snu, niezdrowy tryb życia, choroby i przyjmowane leki. Psychologiczne podłoże zaburzeń wzwodu to na przykład zaburzenia identyfikacji płciowej, problemy rodzinne, osobowościowe, lęki, fobie, temperament i tak dalej. Warto zwrócić również szczególną uwagę na czynniki związane z życiem partnerskim, takie jak brak zaufania, zdradę, rozpad rodziny, zanik pożądania, czy monotonia.

Impotencja psychogenna a organiczna

Oczywiście zaburzenia erekcji mogą mieć różne przyczyny, a niektóre z nich wymienione zostały już w punkcie powyżej. Czynniki te mogą mieć podłoże organiczne oraz psychogenne. Niestety problemy z erekcją uderzają w męskość i prowadzą do poważnych problemów psychicznych. Takie problemy prowadzą często do poważnych kryzysów i zmniejszenia samopoczucia. Nie idzie jednoznacznie określić, co jest pierwotną przyczyną impotencji. Psychika a zaburzenia erekcji to temat, który poruszany był w wielu publikacjach znanych lekarzy i seksuologów. Zaburzenia organiczne powiązane są ściśle z nałogami, ewentualnymi chorobami i przyjmowaniem leków, natomiast w przypadku czynników psychogennych specjaliści biorą pod uwagę czynniki środowiskowe, kulturowe oraz psychiczne. Oba te rodzaje różnią się od siebie dosyć zasadniczo. W przypadku organicznych zaburzeń mężczyzna nie odczuwa wzwodu w trakcie masturbacji, w czasie sytuacji intymnych oraz po przebudzeniu. Czynniki psychiczne są nieco bardziej spontaniczne i mogą ujawnić się na przykład w trakcie intymnego stosunku z partnerką.

Kiedy można stwierdzić impotencję psychogenną?

Mężczyźni, którzy skarżą się na problemy ze wzwodem, zachęcani są do dokonywania badań. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie ewentualnej przyczyny braku wzwodu i podjęcie kroków leczenia, które prowadziłyby do rozwiązania problemu. Kiedy badania oraz wywiad lekarski nie będzie wskazywał na problemy biologiczne, wówczas można mówić o impotencji psychogennej. Wtedy to problemy ze wzwodem są spontaniczne i reakcje te nie są związane w żaden sposób z fizjologicznym funkcjonowaniem organizmu. (źródło www.puls-zdrowia.pl)

Psychika a zaburzenia erekcji – wpływ rodziny

Za problemy związane z brakiem możliwości osiągnięcia wzwodu w dużym stopniu odpowiada również rodzina. Uwarunkowania kulturowe są szalenie ważne i mają wpływ na całe życie człowieka. Jeżeli rodzina jest konserwatywna, wówczas odbywanie stosunku płciowego przed ślubem może okazać się paraliżujące do tego stopnia, że mężczyzna nie będzie w stanie w ogóle podjąć aktywności seksualnej. Rodzina ma więc ogromny wpływ na późniejsze życie seksualne. Niestety wielu rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy i krzywdzi swoje dzieci rygorystycznymi zasadami, jakie wpajane są od najmłodszych lat. Przekazywanie schematów związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem rodziny nie może zaburzać wolności drugiego człowieka. Warto zaznaczyć, że dziecko przez obserwację rodziców uczy się swoich zachowań i spaja je na przyszłość.

Psychika a zaburzenia erekcji- główne źródła problemów

Do najważniejszych czynników, jakie mają ogromny wpływ na funkcjonowanie seksualne człowieka, zaliczyć można:

  • Brak akceptacji,
  • warunki dorastania,
  • środowisko rówieśnicze,
  • zaburzenia tożsamości płciowej.

Niestety czynniki osobowościowe mogą również bardzo negatywnie wpłynąć na jakość funkcjonowania człowieka. Mężczyźni neurotyczni mogą mieć olbrzymie problemy z zaakceptowaniem siebie oraz oczywiście z osiągnięciem wzwodu. Często u podłoża problemów związanych z uzyskaniem wzwodu leżą również problemy, takie jak identyfikacja płciowa.

vigrafastZwiązek partnerski a impotencja

Każdy związek, niezależnie czy koleżeński, czy też małżeński ma ogromny wpływ na dorastanie oraz samopoczucie człowieka. Związek sprawia, że czujemy się pewni siebie i mamy ochotę spędzać z ukochaną osobą każdą chwilę. Czar niestety mija po pewnym czasie, a żar miłości gaśnie. Oczywiście w każdym związku pojawiają się trudności, jednak ważne jest ich umiejętne rozwiązywanie tak, aby nie urazić drugiego człowieka. Psychologiczne podłoże zaburzeń wzwodu może być spowodowane kłótniami i brakiem akceptacji w związku pomiędzy dwoma partnerami. Sytuacja przedstawia się szczególnie dramatycznie w przypadku coraz popularniejszych związków luźnych, w których partnerzy pomimo pozostawania w związku, szukają sobie innych partnerów, co musi zaakceptować druga osoba. Silny wpływ na jakość życia seksualnego ma również różnica wieku partnerów, niska atrakcyjność, brak kondycji i otyłość. Warto więc przyjrzeć się swojemu związkowi.

Jak zmniejszyć problemy związane z impotencją?

Psychika a zaburzenia erekcji to bardzo ciekawy temat do rozwiązań. Warto poświęcić uwagę temu, jak można rozwiązywać problemy z impotencją. Konieczny jest kontakt z lekarzem specjalistą, wykonanie badań oraz określenie swoich oczekiwań. Często rozmowa ze specjalistą stanowi klucz do sukcesu. Wiele osób niestety bardzo wstydzi się tego problemu i unika rozmów o nim. To złe postępowanie, które prowadzi do jeszcze poważniejszych problemów.